Konsultacja Radiologa

Jaki jest cel konsultacji radiologicznej?

Radiolog pełni bardzo ważną rolę w procesie diagnostyki raka piersi, kiedy to kluczowe są badania obrazowe (USG piersi, mammografia). Zadaniem radiologa jest rzetelne zinterpretowanie i opisanie wyników. To właśnie od opinii radiologa zależeć będzie leczenie Pacjentki. Podczas konsultacji z radiologiem w Breast Clinic Pacjentki zdobywają nie tylko ogólną wiedzę nt. raka piersi ale również specjalista przedstawi możliwe dalsze zalecenia, takie jak:

– Badania obrazowe nie są wystarczające i należy przeprowadzić dalsze procedury diagnostyczne (np. biopsja);
– Piersi są zdrowe i nie ma niepokojących zmian;
– Zauważalne są łagodne zmiany w piersiach, należy powtórzyć badania w najbliższej przyszłości;
– Zauważalne są zmiany najprawdopodobniej łagodne, w bliskiej przyszłości konieczne ponowne badania oraz ponowna ocena i obserwacja;
– Zauważalne są zmiany najprawdopodobniej łagodne, jednak istnieje potrzeba dalszej diagnostyki;
– Zmiany najprawdopodobniej są złośliwe, należy pogłębić diagnostykę i rozpocząć ewentualne leczenie;
– Zmiana ma charakter guza złośliwego, konieczne jest jak najszybsze podjęcie leczenia

Radiolog opiniuje głównie na podstawie wyników USG piersi oraz mammografii w oparciu o skalę BI-RADS – skali tej nie można jednak analizować samodzielnie. Należy pamiętać, że każdy przypadek jest indywidualny i każdorazowo wyniki badań powinny być konsultowane ze specjalistą radiologiem.

Na czym polega konsultacja radiologiczna?

Konsultacja trwa około 30 minut i wymaga wcześniejszego wykonania badań obrazowych (USG piersi, mammografia).

Dla kogo przeznaczona jest konsultacja radiologiczna?

Konsultacja radiologiczna jest bardzo ważnym elementem procesu diagnostycznego w kierunku raka piersi. Konsultacja radiologa zalecana jest, nie tylko w przypadku Pacjentek ze wstępnym rozpoznaniem zmian w piersiach, ale również wszystkim kobietom powyżej 35. roku życia w ramach profilaktyki nowotworowej. Konsultację należy odbyć po wykonaniu badań obrazowych (USG piersi, mammografia).

Jak mogę się umówić na konsultację radiologiczną?

W celu konsultacji oraz wykonania badania, skontaktuj się z nami za pomocą bezpłatnej konsultacji online. Chętnie przeanalizujemy Twoją historię medyczną oraz odpowiemy na wszystkie pytania.

W celu umówienia się na badanie, prosimy o kontakt z działem koordynacji Pacjenta pod numerem telefonu: +48 512 077 461 lub przez email: j.sitnik@breastclinic.pl

Jak mogę umówić się na wizytę?

Napisz

Aby umówić się na wizytę, prosimy o kontakt z działem koordynacji Pacjenta pod numerem +48 696 170 004 lub za pośrednictwem adresu email: kontakt@breastclinic.pl.

Możesz również skorzystać z bezpłatnej konsultacji online. Chętnie przeanalizujemy Twoją historię medyczną oraz odpowiemy na wszystkie pytania.

Masz pytania lub potrzebujesz więcej informacji na ten temat?