Dr n. med. Piotr Gierej
Dr n. med.
Piotr Gierej

Dr n. med. Piotr Gierej jest specjalistą w dziedzinie chirurgii ogólnej oraz chirurgii onkologicznej, ukończył studia medyczne na II Wydziale Lekarskim Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. W 2017 roku uzyskał stopień doktora nauk medycznych. Dr n. med. Piotr Gierej jest członkiem Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej.

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w zespole chirurgicznym Zakładu Brachyterapii w Centrum Onkologii im. Marii Curie-Skłodowskiej w Warszawie, następnie w Oddziale Chirurgicznym Kliniki Onkologicznej Centrum Onkologii w Warszawie. Przez 6 lat był związany z Kliniką Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Chorób Wątroby w SPCSK w Warszawie, pracując również w zespole transplantacyjnym wątroby. W 2015 r. ukończył 4-letnie studia doktoranckie na I Wydziale Lekarskim WUM. Od 2014 r. jest  związany z Kliniką Nowotworów Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjnej Centrum Onkologii w Warszawie, gdzie pracuje jako starszy asystent.

Dr n. med. Piotr Gierej posiada bogate doświadczenie w wykonywaniu zabiegów z szerokiego zakresu chirurgii ogólnej i onkologicznej, od kilku lat wiodącym zainteresowaniem Doktora jest chirurgia piersi. Uczestniczył w wielu stażach krajowych i zagranicznych (m.in.w Diakonissenkrankenhaus Karlsruhe-Rüppurr, Klinik für Allgemein-, Visceral- und Gefäβchirurgie w Niemczech) konferencjach naukowo – szkoleniowych oraz warsztatach chirurgicznych (w tym rekonstrukcyjnych piersi). Dr n. med. Piotr Gierej jest autorem i współautorem kilkunastu publikacji naukowych w czasopismach krajowych i zagranicznych, oraz prezentacji na konferencjach naukowych.

Wybrane publikacje naukowe i prezentacje kongresowe:

1. Gierej P, Radziszewski J. „Combined therapy: surgery and intraoperative HDR brachytherapy for locally advanced and recurrent rectal cancer. Practical experience of Brachytherapy Department in Warsaw.” Journal of Contemporary Brachytherapy 2009.

2. Gierej P; Kotulski M; Piotrowicz S; Wróblewski TM. „Adhesive complications in a patient after ventral hernia IPOM repair – a case report for Videoforum.” VIDEOSURGERY AND OTHER MINIINVASIVE TECHNIQUES 2011.

3. Gierej P, Radziszewski J. „Risk Factors and Survival of Gastric Cancer Patients Following Curative Stomach Resection: Analysis of a Homogeneous Population of Patients in Warsaw, Poland.” VISZERALMEDIZIN 2012.

4. Biblioteka Chirurga Onkologa: „Chirurgiczne leczenie zmian nowotworowych piersi. Konsensus Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej” 2016. Autor rozdziałów: „Atypowa hiperplazja przewodowa”, „Płaska atypia nabłonkowa”, „Blizna promienista”, „Brodawczak”. Współautor rozdziału „Rak piersi u kobiet ciężarnych i karmiących”.

5. II Kongres Onkologii Polskiej, Poznań 25-28.10.2006r. Prezentacja pt. „Leczenie skojarzone: chirurgia + brachyterapia śródoperacyjna w nawrotach miedniczych i miejscowo zaawansowanych rakach odbytnicy. Doświadczenie własne Zakładu Brachyterapii Centrum Onkologii w Warszawie”.

6. 8th International Gastric Cancer Congress, Kraków 10-13.06.2009r. Prezentacja pt. „Survival and risk factors in patients with gastric cancer after curative resection: An analysis based on a homogenous Warsaw population”.

7. 9th International Gastric Cancer Congress, Seul, 19-23.04.2011. Prezentacja pt. „Survival in patients with gastric cancer after palliative surgical procedures: an analysis based on a homogenous Warsaw population”.

8. Konferencja „Współczesna diagnostyka onkologiczna” w Warszawie 22-23.04.2016 – wykład pt. „Diagnostyka nawrotów raka piersi”.

Masz pytania lub potrzebujesz więcej informacji na ten temat?