Dr hab. n. med. Jakub Radziszewski
Dr hab. n. med.
Jakub Radziszewski

Dr hab. n med. Jakub Radziszewski jest specjalistą w dziedzinie chirurgii onkologicznej, posiadającym ponad 30-letnie doświadczenie zawodowe. Jest absolwentem studiów medycznych w Akademii Medycznej w Warszawie (1985), jest specjalistą I st. w zakresie chirurgii ogólnej (1988) oraz specjalistą II st. w zakresie chirurgii onkologicznej (1994), ponadto posiada tytuł doktora habilitowanego nauk medycznych, co pozwala mu na wielowymiarowe spojrzenie na problemy nowotworowe swoich pacjentek. Prof. Jakub Radziszewski stoi na czele Zespołu Medycznego BREAST CLINIC.

Ponadto jest też związany z Oddziałem Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Onkologicznej w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie.

Prof. Jakub Radziszewski jest specjalistą w dziedzinie chirurgii onkologicznej piersi. Specjalizuje się zarówno w diagnostyce, jak i leczeniu raka piersi. Operując swoje pacjentki stara się wykorzystywać metody jak najmniej inwazyjne, oszczędzające. Prof. Jakub Radziszewski ma duże doświadczenie  w zakresie rekonstrukcji jednoczasowych piersi, gdzie podczas jednego zabiegu chirurgicznego przeprowadzana jest amputacja piersi oraz jej natychmiastowe odtworzenie. Jest to procedura pozwalająca uniknąć chorym onkologicznie pacjentkom cierpienia związanego z mastektomią, a także zapewniająca lepsze efekty kosmetyczne. Obecnie to światowy trend w chirurgii onkologicznej.

Swoje wieloletnie doświadczenie prof. dr hab. n med. Jakub Radziszewski zdobywał zarówno w Polsce, jak i za granicą. Przez wiele lat związany był z Centrum Onkologii w Warszawie, pełniąc funkcje adiunkta w: Oddziale Chirurgii Onkologicznej (2010-2012), Pododdziale Zabiegowym w Zakładzie Brachyterapii (2005-2010), Klinice Nowotworów Narządów Płciowych Kobiecych (200-2004), Klinice Nowotworów Górnego Odcinka Układu Pokarmowego (1995-200). Prof. Radziszewski pełnił też funkcję Lekarza Kierującego Oddziałem Chirurgii Onkologicznej w Szpital Specjalistyczny im. Św. Rodziny przy ul. Madalińskiego w Warszawie.

Prof. Jakub Radziszewski odbył wiele zagranicznych staży m.in. w Niemczech (Mannheim, Freiburg, Bad Saarow), Wielkiej Brytanii (Portsmouth) oraz w Japonii (Tokio). Brał udział w kursie „Cancer Prevention and Control Academic Course” w Bethesdzie w USA, zorganizowanym przez National Cancer Institute USA.

Prof. Jakub Radziszewski posiada duży dorobek naukowo-badawczy, jest autorem 18 prac naukowych, od 1994 roku brał udział w licznych projektach badawczych. Prof. Radziszewski stale podnosi swoje kwalifikację poprzez czynne uczestnictwo w polskich i międzynarodowych konferencjach medycznych. Od 1996 roku był wykładowcą w ramach kursów specjalizacyjnych dla lekarzy, organizowanych przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego. Jest członkiem: Towarzystwa Chirurgów Polskich, Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej, Polskiego Towarzystwa Brachyterapii, Polskiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego i Dojelitowego, Polskiej Unii Onkologii.

Masz pytania lub potrzebujesz więcej informacji na ten temat?