Pełen pakiet diagnostyczny

W ramach pełnego pakietu diagnostycznego odbywa się:

– Konsultacja Radiologa
– USG piersi
– Mammografia
– Biopsja gruboigłowa pod kontrolą USG

Konsultacja Radiologa / Jaki jest cel konsultacji radiologicznej?

Radiolog pełni bardzo ważną rolę w procesie diagnostyki raka piersi, kiedy to kluczowe są badania obrazowe (USG piersi, mammografia). Zadaniem radiologa jest rzetelne zinterpretowanie i opisanie wyników. To właśnie od opinii radiologa zależeć będzie leczenie Pacjentki. Podczas konsultacji z radiologiem w Breast Clinic Pacjentki zdobywają nie tylko ogólną wiedzę nt. raka piersi ale również specjalista przedstawi możliwe dalsze zalecenia, takie jak:

– Badania obrazowe nie są wystarczające i należy przeprowadzić dalsze procedury diagnostyczne (np. biopsja);
– Piersi są zdrowe i nie ma niepokojących zmian;
– Zauważalne są łagodne zmiany w piersiach, należy powtórzyć badania w najbliższej przyszłości;
– Zauważalne są zmiany najprawdopodobniej łagodne, w bliskiej przyszłości konieczne ponowne badania oraz ponowna ocena i obserwacja;
– Zauważalne są zmiany najprawdopodobniej łagodne, jednak istnieje potrzeba dalszej diagnostyki;
– Zmiany najprawdopodobniej są złośliwe, należy pogłębić diagnostykę i rozpocząć ewentualne leczenie;
– Zmiana ma charakter guza złośliwego, konieczne jest jak najszybsze podjęcie leczenia

Radiolog opiniuje głównie na podstawie wyników USG piersi oraz mammografii w oparciu o skalę BI-RADS – skali tej nie można jednak analizować samodzielnie. Należy pamiętać, że każdy przypadek jest indywidualny i każdorazowo wyniki badań powinny być konsultowane ze specjalistą radiologiem.

Na czym polega konsultacja radiologiczna?

Konsultacja trwa około 30 minut i wymaga wcześniejszego wykonania badań obrazowych (USG piersi, mammografia).

Dla kogo przeznaczona jest konsultacja radiologiczna?

Konsultacja radiologiczna jest bardzo ważnym elementem procesu diagnostycznego w kierunku raka piersi. Konsultacja radiologa zalecana jest, nie tylko w przypadku Pacjentek ze wstępnym rozpoznaniem zmian w piersiach, ale również wszystkim kobietom powyżej 35. roku życia w ramach profilaktyki nowotworowej. Konsultację należy odbyć po wykonaniu badań obrazowych (USG piersi, mammografia).

USG piersi / Na czym polega USG piersi?

USG piersi jest jednym z badań diagnostycznych w kierunku raka piersi. Zalecane jest jego wykonanie systematycznie raz w roku przez wszystkie kobiety powyżej 30. roku życia, jako badanie profilaktyczne. Ponieważ nie ma możliwości wykrycia nowotworu piersi we wczesnym stadium zaawansowania choroby na podstawie objawów, badania obrazowe odgrywają bardzo ważną rolę. USG piersi (badanie ultrasonograficzne) to badanie, wykorzystujące fale ultradźwiękowe i zjawiska falowe zachodzące dla ultradźwięków rozchodzących się w tkankach, dzięki którym procedura pozwala na bardzo dokładne zobrazowanie gruczołu. Do USG piersi wykorzystywany jest specjalistyczny aparat, który składa się z emitującej ultradźwięki głowicy i monitora, który obrazuje badane tkanki.

W jakim celu przeprowadza się USG piersi?

USG piersi jest podstawowym badaniem, przeprowadzanym w celu ewentualnego zdiagnozowania raka piersi. Dzięki tej procedurze możliwe jest wykrycie ewentualnych patologicznych zmian już od kilku mm średnicy. Lekarz jest w stanie odróżnić ewentualne guzy lite od torbieli (zmiany wypełnione płynem, najczęściej o charakterze łagodnym). Badanie USG staje się też bardzo pomocne w momencie konieczności zbadania węzłów chłonnych. Wynik badania może być wstępem do ewentualnych dalszych badań obrazowych piersi oraz diagnostyki nowotworowej. USG piersi jest zupełnie nieinwazyjne, bezbolesne i można je wykonywać wielokrotnie. Osobą kierującą może być lekarz pierwszego kontaktu lub specjalista ginekolog, natomiast optymalnie powinno być przeprowadzone przez radiologa.

Jaki jest przebieg badania?

Zazwyczaj badanie USG piersi wykonuje się je w pozycji leżącej, każdorazowo procedura poprzedzona jest przeprowadzeniem przez lekarza wnikliwego wywiadu lekarskiego oraz badania fizykalnego. Następnie radiolog nakłada na głowicę aparatu specjalny żel, ułatwiający jej poruszanie się na powierzchni skóry piersi oraz penetrację wiązki ultrasonograficznej. Wykonanie USG zaleca się między 1 a 10 dniem cykl miesiączkowego, jednak nie ma przeciwskazań do wykonania go w każdym innym dniu cyklu. Badanie zazwyczaj trwa do 20 minut.

Mammografia / Na czym polega mammografia?

Mammografia to badanie wykorzystujące promienie rentgenowskie o niskim nasileniu, jest to rodzaj zdjęcia rentgenowskiego. Badanie mammograficzne to jedna z kluczowych procedur, wykonywanym w ramach diagnostyki oraz profilaktyki raka piersi, szczególnie po 40 roku życia. Czułość mammografii wzrasta wraz z wiekiem i związanym z tym większym udziałem tkanki tłuszczowej w budowie gruczołu. Mammografia praktykowana jest także w ramach badań przesiewowych (ang. screening) wśród kobiet pomiędzy 50 a 69 rokiem życia raz na dwa lata.

W jakim celu przeprowadzana jest mammografia?

Podstawowym celem mammografii jest określenie zmian w tkance piersi oraz ewentualne zdiagnozowanie raka piersi. Procedura ta jest również wykonywana w celu obserwacji Pacjentek, które przeszły leczenie nowotworu piersi. Podczas mammografii możliwe jest zlokalizowanie już nawet milimetrowych zmian, a także zobrazowanie kształtu guza. Ponadto uwidacznia ewentualne złogi mineralne wapnia, inaczej mówiąc zwapnienia (makrozwapnienia lub mikrozwapnienia), które mogą być wczesnym objawem choroby, a nie zawsze są widoczne w innych badaniach obrazowych (USG).

Jaki jest przebieg badania?

Badanie mammograficzne wykonuje się przy użyciu mammografu, czyli specjalnego aparatu obrazującego piersi. Przed wykonaniem badania, lekarz opisuje pacjentce jak będzie przebiegać procedura. Następnie Pacjentka kładzie piersi (pojedynczo, najpierw jedną, potem drugą) na specjalnej płycie, znajdującej się na mammografie, radiolog dociska pierś odgórnie drugą płytą. W drugiej kolejności zmieniane jest ułożenie płyt oraz piersi, które zostają zbadane również w innej projekcji.

Wynik badania przedstawiony zostaje w postaci kliszy lub zapisu cyfrowego oraz za pomocą skali BI-RADS (ang. Breast Imaging-Reporting and Data System). Następnie wynik powinien zostać skomentowany przez lekarza specjalistę radiologa, który poinformuje Pacjentkę o rezultacie mammografii oraz zleci ewentualne dalsze badania diagnostyczne.

Biopsja gruboigłowa pod kontrolą USG / Na czym polega biopsja gruboigłowa pod kontrolą USG?

Biopsja gruboigłowa (CG) to procedura polegająca na pobraniu materiału tkankowego z guza, w celu jego oceny pod kątem istotności klinicznej oraz charakteru zmiany. Najczęściej wykonywana jest, kiedy wyniki uprzednich badań obrazowych nie dają jednoznacznej odpowiedzi odnośnie charakteru zmiany. Dużą zaletą tego zabiegu, w porównaniu do biopsji cienkoigłowej, jest możliwość uzyskania relatywnie większej ilości materiału, dzięki większej średnicy używanej igły. Pobrane wycinki dają dużo większą czułość i swoistość oceny charakteru zmian, czyli ryzyko pomyłki jest znacznie niższe. Pobrane próbki są następnie poddawane ocenie histopatologicznej. Biopsja gruboigłowa daje możliwość rzetelnej oceny charakteru guza oraz podjęcia decyzji o najbardziej efektywnej i adekwatnej metodzie leczenia, co nie jest możliwe lub wiarygodne na podstawie biopsji cienkoigłowej i niepotrzebnie przedłuża diagnostykę.

W jakim celu przeprowadzana jest biopsja gruboigłowa pod kontrolą USG?

Celem biopsji gruboigłowej pod kontrola USG jest precyzyjne pobranie materiału tkankowego z guza piersi, który zostaje następnie poddany ocenie histopatologicznej. W przypadku potwierdzenia raka piersi, wykonywane są dodatkowe badania immunohistochemiczne, konieczne do optymalnego zaplanowania leczenia. Innymi słowy, zadaniem biopsji jest rozwianie ewentualnych wątpliwości dotyczących wykrytej zmiany, oceny pod kątem istotności klinicznej, a także jej charakteru.

Jaki jest przebieg badania?

Zabieg wykonywany jest przy znieczuleniu miejscowym, jednak bez konieczności hospitalizacji. Pacjentka zostaje poproszona o przyjęcie pozycji leżącej, następnie lekarz podaje środek znieczulający oraz dezynfekuje obszar, z którego zostanie pobrana biopsja.. Następnie wykonuje niewielkie nacięcie skóry, w celu ułatwienia wprowadzenia igły biopsyjnej. Cała procedura odbywa się pod kontrolą aparatu ultrasonograficznego, dzięki temu lekarz pobiera wycinki materiału histopatologicznego z dokładnie określonych poprzez USG obszarów, co daje możliwość uzyskania najbardziej wartościowych próbek. Pobierane są wycinki tkankowe o długości 1,2-2 cm, z zachowaniem ich struktury cytoarchitektonicznej. Zazwyczaj jest to od kilku do kilkunastu próbek materiału. Pobrane próbki są następnie poddawane ocenie histopatologicznej. Badanie jest stosunkowo bezpieczne, najczęstszym powikłaniem jest krwiak w miejscu wykonania biopsji, nie wymagający zwykle żadnych interwencji i ulegający samoistnej absorpcji. Biopsja gruboigłowa pod kontrolą USG nie wymaga specjalnych przygotowań od Pacjentki, nie trzeba być na czczo. Należy natomiast zgłosić lekarzowi prowadzącemu ewentualne uczulenia na środki znieczulające oraz fakt przyjmowania leków przeciwkrzepliwych, gdyż może być wymagane ich odstawienie przed biopsją lub zmiana na inne.

Jak mogę się umówić na pełen pakiet diagnostyczny?

W celu konsultacji oraz wykonania badania, skontaktuj się z nami za pomocą bezpłatnej konsultacji online. Chętnie przeanalizujemy Twoją historię medyczną oraz odpowiemy na wszystkie pytania.

W celu umówienia się na badanie, prosimy o kontakt z działem koordynacji Pacjenta pod numerem telefonu: 48 512 077 461 lub przez email: j.sitnik@breastclinic.pl

Jak mogę umówić się na wizytę?

Zadzwoń Napisz

Aby umówić się na wizytę, prosimy o kontakt z działem koordynacji Pacjenta pod numerem telefonu: +48 696 170 004 lub email: kontakt@breastclinic.pl

Możesz również skorzystać z bezpłatnej konsultacji online. Chętnie przeanalizujemy Twoją historię medyczną oraz odpowiemy na wszystkie pytania.

Masz pytania lub potrzebujesz więcej informacji na ten temat?